Casovi i izrada maturskih radova iz racunovodstva

Casovi racunovodstva

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

8 Comments

Reply Smeagma
4:27 PM on October 16, 2019 
?а?а ?и?ма п?едо??авл?е? бол??ом? и ??еднем? бизне??, а ?акже ?из. ли?ам комплек?ное ?е?ение п?облем - на?ина? о? ликвида?ии и ?еги???а?ии п?едп?и??и? до адвока??кой помо?и на в?е? ??ади?? е? ?о?ми?овани?. Сл?жа?ие ?и?м? ?важа?? каждого по?е?и?ел?, п?и?ед?его в на?? ?и?м?.

Спе?и?икой п?ед??авленной ?або?? не?омненно ?вл?е??? ?о?ми?ование долгов?еменн?? о?но?ений ? на?ими клиен?ами, о?нованн?? на п?ин?ипа? индивид?ал?ного о?но?ени? к в??ком? клиен?? и ?о??анение ?ек?е?но??и ин?о?ма?ии.

??е на?и ?о???дники облада?? в???им адвока??ким и ?кономи?е?ким об?азованием, бол????им п?ак?и?е?ким оп??ом в ??е?е о???е??вл?ем?? на?ей ?и?мой ??л?г. ?е?во??епенн?м законом в на?ей команде п?ед??авл?е? из ?еб? ?о, ??о, ?о???дни?а? ? на?ей компанией, в? пол??и?е ??еб???ий?? ???ек?, о?нованн?й на на?и? познани?? и более ?ем 9 ле?нем оп??е. ??иди?е?кие кон??л??а?ии
?а?а о?е?е??венна? о?ганиза?и? ?пе?иализи??е??? на п?о?ед??е ?еги???а?ии и ликвида?ии адвока??ки? ли? и индивид?ал?н?? бизне?менов, б??гал?е??ки? ?або?а? дл? небол??ого и ??еднего п?едп?инима?ел???ва, полном ??иди?е?ком об?л?живании ??иди?е?ки? ли?. ?ополни?ел?но в?полн?ем ?еги???а?и? п?ав на жил?е поме?ени?,?еги???а?и? п?ав на нежил?е поме?ени?,за?вление об о?мене ??дебного п?иказа,о?мена зао?н?? ?е?ений,?еги???а?и? ип,??иди?е?ка? п?ове?ка,???ои?ел???во и ?екон????к?и?,?делка к?пли-п?одажи недвижимо??и,?аз?е?ение ?по?ов в о?но?ении ин?еллек??ал?ной ?об??венно??и,и?ковое за?вление о ?а??о?жении б?ака,?по?? о де???,за?и?а п?ав по??еби?елей в Сама?е.
Reply bbzSmeagma
7:27 PM on October 9, 2019 
У на? в? найде?е ??С, а ?акже блок биологи?е?кой заг??зки, м? можем п?оизве??и ?одбо? обо??довани? дл? об????ой??ва ?кважин?. ???ение ?кважин на вод?, ?нжене?н?е из??кани?, Ремон? ?и??ем водо?набжени?.

У на? дл? ва? е???в п?одаж?(??л?ги) ???????Ч?С??Я ???РУ???, Резе?в?а?? и емко??и ?илинд?и?е?кие (Р?С, Р?С), ?е?алки ?кладн?е под ев?ок?б, Те?ми?е?ка? ???ка о?адков ??о?н?? вод, ?одоп?иемн?й колоде?, Тонко?лойн?е мод?ли (??Т), ??и??ка ??о?н?? вод на о?нове ??Р (мемб?анного био ?еак?о?а), ??Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? ?ен?о?н?й конвейе?, ?????Ч?СТ??? ???РУ??????? ??и??ка п?ом??ленн?? ??о?н?? вод (молоко, пиво, ?пи??, живо?новод??во, п?а?ки ?.д.), ???Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? Шнеков?е доза?о??, ?Ч?СТ?? ??????ЫХ СТ?Ч?ЫХ ??? ?е?коо?дели?ели, ??С?С??? ? ????Р?СС?Р??? ???РУ??????? (???н?о?, ?С?, ?ило, ??Т, ?зл??, Т??) ?ози?ование и ?азг??зка, ?????????Т???У ?безжелезива?ели и демангана??, а ?акже в?е дл? ав?омойки ?в?омойки на базе ?ло?а?ии.

? компании об?л?живае? ?кважин?, п?оизводи? ?он?аж канализа?ии.

?лок?л?н? дл? обезвоживани? о?адка и е?е ббз дл? о?и??н?? ?оо??жений блоки биологи?е?кой заг??зки дл? о?и??н?? ?оо??жений
Reply Keladaria
10:34 AM on October 7, 2019 
Kamagra Uk Next Day Amoxicillin And Clavulanic Acid Baclofene Cancer viagra Biaxin 500 Mg Amoxil 500 Mg
Reply Casovi racunovodstva
6:17 AM on February 12, 2016 
Ovde je prilicno neaktivno, ajde mrdnite malo :)
Reply Milan
5:44 AM on May 24, 2013 
Ivana says...
Zdravo casovi racunovodstva, imam pitanje...
Zamolila bih te da ,mi kazes nesto vezano za isticanje webs sajta... Napravila sam besplatan sajt na webs/u i interesuje me na koji nacin mogu da ga istaknem da bih ga pronasla preko google ili nekog drugog pretrazivaca, a da to nije drustvena mreza (fb..tweet...)? Da li je to moguce u koliko se radi o besplatnom sajtu ili moram da zakupim domen...?

Izvini na smetnji i hvala unapred!
Pozdrav!

Mora da se zakupi domen, to se placa 30 evra mesecno.
Reply Ivana
9:21 PM on April 20, 2013 
Zdravo casovi racunovodstva, imam pitanje...
Zamolila bih te da ,mi kazes nesto vezano za isticanje webs sajta... Napravila sam besplatan sajt na webs/u i interesuje me na koji nacin mogu da ga istaknem da bih ga pronasla preko google ili nekog drugog pretrazivaca, a da to nije drustvena mreza (fb..tweet...)? Da li je to moguce u koliko se radi o besplatnom sajtu ili moram da zakupim domen...?

Izvini na smetnji i hvala unapred!
Pozdrav!
Reply JelenaRajkovic
7:07 AM on March 28, 2013 
Pozdrav svima
Reply GoranVidoje
6:34 AM on March 28, 2013 
Pozdrav od Gorana!
Reply Casovi racunovodstva
4:35 AM on September 19, 2012 
Svim slucajnim i namernim prolaznicima na mom sajtu zelim dobrodoslicu.